hod
Svátek má

Hlasování

Obec Oznice bude mít svůj vlastní znak
Vážení občané, obci Oznici chybí znak, kterým bychom se mohli prezentovat a historicky zapsat do dějin této obce. Právě vy budete ti, kteří mohou rozhodnou, jaký znak bude obec mít. Nechali jsme udělat několik návrhů heraldiky – znaku. Heraldiku pro nás vypracovala firma Velebný&Fam, kteří čerpali z historie naší obce.

Zdůvodnění
Při tvorbě se vycházelo z následujících skutečností: Z historické pečeti, na které je zobrazena trojúhelníková radlice a krojidlo. V dolní části pečeti je stylizované trojvrší – umístění obce v kopcovité krajině. Historická řemesla spojená s výrobou ze dřeva (trakaře, saně, apod.). Naše zvonice je zvláštní a neobvyklá tím, že má dva zvony, a proto dva zvony ve znaku. Trojúhelník může poukazovat i na symboliku Arcibiskupství olomouckého – stříbrné špice v červeném poli. Modrá barva symbolizuje potok Ozničku.
____________________________________________________________________


Varianta A

1

____________________________________________________________________


Varianta B

1

____________________________________________________________________


Varianta C

1Miniaplikace

obec Oznice

Zbyněk Tvrdý © 2008 - 2011