hod
Svátek má

Současnost

V obci je vybudovaná nová telefonní síť, obecní vodovodní řád s vodojemem, před několika lety byla vybudována SME a.s. zcela nová rozvodná síť elektrické energie, která pokrývá celou obec. Obcí prochází okresní silnice III. třídy ve velmi dobrém stavu a množství udržovaných obecních komunikací. Podél okresní komunikace jsou ve středu obce vybudovány chodníky a obec má rozsáhlou síť veřejného osvětlení. Jelikož byla obec Oznice těžko postižena záplavami v roce 1997, podařilo se správcem toku (potok Oznička) Lesy ČR dojednat opravu toku zpevněním břehů a výstavbou splavů a lapače splavenin, což velmi přispělo ke zkulturnění vzhledu obce. Je zajištěno zásobování obyvatel smíšeným zbožím v místní prodejně, pohostinství s kulturním sálem obecního úřadu, kde se pod záštitou obce a majitele pohostinství koná množství kulturních akcí, plesů, tanečních zábav pro mladé a dětských karnevalů. Tělovýchovná jednota Oznice, která provozuje hernu stolního tenisu, tenisový a volejbalový antukový areál taktéž organizuje mnoho akcí sportovního charakteru, za všechny pak uvádíme nejznámější - turnaj v nohejbalu "Oznica Cap", který se těší velké přízni sportovců a diváků z celého okresu Vsetín.

obec Oznice

Zbyněk Tvrdý © 2008 - 2011