hod
Svátek má

PAMÁTNÍK TGM U LIPKY

Při svých pobytech ve Val. Meziříčí u MUDr. J. B. Kraicze na Žabárně poblíž Brňova podnikal T. G. Masaryk vycházky do okolí. Na tomto místě často sedával. V místě jejich schůzek, nazývaném dnes "U lipky", hajný později zasadil lípu. Poblíž tohoto stromu byl v r. 1997 odhalen asi 1,5 m vysoký pomník. Jsou u něj vysazeny dvě břízy. Před pomníkem v kameny ohrazené plošce roste kohoutek a divoké květiny. Na pomníku je text: "U Lipky" Cíl vycházek setkávání T. G. Masaryka s Fr. Redlem 1905. Masarykova dělnická akademie Vsetín, obec Oznice, 1997.

tgm

obec Oznice

Zbyněk Tvrdý © 2008 - 2011